Ponuda


Metalni kontejner pocinkovani od 1,1m3 (1100 lit.) sa mehanizmom za nožno otvaranje poklopca



PVC kante za separaciju otpada od 30 i 60 lit.



Plastična kanta za smeće sa poklopcem do 50,70,100,120 litara



 
Plastični kontejneri sa ravnim poklopcem od 1100 litara (1,1m3)



Plastični kontejneri za sortiranje otpada od 1,1m3



Plastični kontejner od 1100 litara sa polulučnim poklopcem i poklopcem za separaciju papira



Plastični kontejner od 770 litara, i od 660 lit sa ravnim poklopcem



Plastična kanta od 360 litara



Metaln
a INOX kanta sa papučom i poklopcem od 20 litara

 
 
 Kontejneri metalni sa polulučnim pokopcem pocinkovani i farbani. 



Kontejneri plastični sa polulučnim i ravnim poklopcem od 1,1m3 



Zatvoreni kontejner od 5, 7 i 10 m3



Metalni kontejneri od 5m3 OTVORENI 




Plastične ulične kante od 120 litara, 140 litara i 240 litara. 



Plastična kanta od 120 litara i 140 litara.



Plastična kanta
 za medicinski otpad od 17 litara

https://sites.google.com/site/euromotivkontejneri/proizvodi/mediciski-otpad.jpg


IBC kontejner od 1000 i 1050 litara NOVI




Plastični kontejner sa ravnim poklopcem od 1,1m3





Kanta plastična do 120 litara



Oznaka "Mokar pod"

Mokar pod


Kontejner plastični od 1100 litara sa polukružnim poklopcem.




Kanta 240 litara - dimenzije 725x580x1050




Kanta 140 lit sa pedalom - dimenzije 560x480x1050




Kanta 120 sa pedalom - dimenzije 560x480x940




Kontejner ravni krov



 
Žičani kontejner za PAPIR i PET ambalažu od 1,1m3
(varijanta sa točkovima i bez točkova)
 


Metalni žičani kontejner do 5 m3 (za papir i PET ambalažu)




Profesionalna kanta za prikupljanje smeća na otvorenom 15 litara




Plastične kante za medicinski otpad od 120,140,240 lit.




Metalni kontejner za otpad sa ravnim poklopcem do V=1,1m3 (1100 lit)
- 28.500,00 + pdv





Stubna plastična kanta od 50 litara



Palet BOX-REŠETKAŠ I PUN. Idealan za odlaganje svega,
a posebno akumulatora praznih. Dimenzije 1200x1000x760





Kontejner za klanični otpad V=1,2m3 - "KADAVER"





Plastična kanta od 140 litara sa otvorom Za PET ambalažu



Točak za kontejner okretni bez kočnice fi 200 (Italia)



Točak za kontejner okretni sa kočnicom fi 200 (Italia)




Komunalna oprema i metalni kotejneri. Komunalna oprema Srbija. Plastični kontejneri
i kontejneri za otpad. Kontejeneri za otpad Srbija, Kontejneri za otpad Novi Sad, Somor, Vojvodina.Kontejneri za smeće i kante za smeće.Kontejneri Srbija, kontejneri Vojvodina.
Kontejneri za industrijski otpad Srbija..
kontejneri za industrijski otpad Vojvodina. kontejneri
za industrijski otpad Beograd, kontejneri Beograd, kontejneri Novi Sad, kontejneri Sombor.
Ulične kante. Prodaja uličnih kanti Srbija. Plastične kante za smeće Srbija.
Plastične kante za smeće Beograd, Novi Sad, Sombor.



Muziku možete isključiti klikom na na narandžasto dugme "Stop" / You Can turn the music off by cliking the orange "Stop" button